S nami si viete vždy spoľahlivo poradiť

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Vzdelávanie


Potrebujete poradiť, ako vo vašej firme zvýšiť efektivitu alebo dosiahnuť evidentne lepšie výsledky? Náplňou našej činnosti sú edukačné projekty zamerané na rozvoj a školenia šité na mieru našim firemným klientom.

Peter Urbanec, zakladateľ tréningovej inštitúcie a poradenskej spoločnosti Garnet Peers, rozvíja dlhodobo všestranné aktivity v oblasti vzdelávania v korporátnej oblasti. Vďaka tomu spoločne s klientmi nachádzame efektívne riešenia, ktoré dávajú nielen zmysel, ale sú predovšetkým realizovateľné v praxi a prinášajú firmám reálne výsledky a zvyšovanie zisku.

Vyberte si profesionálneho partnera a poradcu, ktorý vám v každej situácii prináša vždy spoľahlivú pomoc a služby, akými sú:

  • Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb
  • Kompetenčný manažment a riadenie kompetencií
  • Personálny audit pre všetky úrovne riadenia
  • Audit systému riadenia personálnej práce
  • Systémy odmeňovania a motivácie pracovníkov
  • Systémy plánovania kariéry v organizáciách
  • Systémy hodnotenia pracovníkov
  • Prieskum spokojnosti pracovníkov
  • Optimalizácia počtu pracovníkov
  • Riadenie výkonnosti

Semináre

Tréningy

Kempy osobnostného rozvoja

Motivácia

Profesionalita

Inovatívnosť

Efektivita

Dobrá rada je najpoužívanejšou mincou.
Ambrose Bierce