Každý skutočný úspech má svoj skutočný motív

Motivačné semináre a prednášky na rozvoj vašej kariéry i firmy

Motivácia a konferencie


Nechajte sa motivovať skutočnou kapacitou. Peter Urbanec svoje výnimočné schopnosti spíkra, motivátora, kouča a konzultanta dokazuje najlepšie na vlastných podujatiach, rovnako ako na akciách organizovaných mnohými usporiadateľmi. Presvedčte sa na vlastné oči vďaka video ukážkam z jeho prednášok.

V prípade záujmu o vystúpenie Petra Urbanca na vašej akcii, stačí ak vyplníte náš jednoduchý kontaktný formulár.

Kalendár aktuálnych akcií


Vyberte si niektorý z najbližších termínov vzdelávacích podujatí Petra Urbanca: