Zakládáme si na aplikovateľnosti do praxe

Lektori

marikalinkina-photo.com

Ing. Peter Urbanec

Zakladateľ a majiteľ konzultantskej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a spoločnosti S radostí k úspechu, s.r.o. Ako lektor a coach sa už viac ako 25 rokov špecializuje na témy obchod, manažment a osobný rozvoj ľudí. Jeho konzultantské aktivity siahajú až na ázijský kontinent. Petrove tréningy sú praktické a ľudské.

Peter Urbanec je majiteľ vzdelávacieho centra Sankt Johann v Nízkych Tatrách. Je autorom najpredávanejších online tréningov na témy manažment, obchod, vyjednávanie a motivácia.

Svoje vedomosti a skúsenosti vložil do vzdelávacieho programu s názvom JUST IN TIME TRAINING. Schopnosti spíkra, motivátora, kouča a konzultanta odovzdáva na vlastných podujatiach a konferenciách. Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech. Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu. Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál. Svojim osobitným štýlom a šarmom dokáže vo Vás vyvolať silné emócie. Emócie, ktoré sú Impulzom k trvalej zmene.

martin-padalik

Mgr. Martin Padalík

Psychológ a externý konzultant spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti obchodu, manažmentu a osobného rozvoja.

Pre svojich klientov je prínosom v nastavení systémov a procesov. Pri drilových tréningoch dokáže vďaka svojej schopnosti presnej a správne cielenej spätnej väzby pomôcť ľuďom k skutočnej sebareflexii.

Pri osobnom koučingu, ako erudovaný psychológ dokáže koučovanému ujasniť si životné a pracovné priority. Výsledkom je skĺbenie priorít s očakávaním spoločnosti.

Untitled design (3)

Alexandra Urbancová

Alexandra poskytuje individuální on-line lekce angličtiny jedinečnou formou.

Jako vyhledávaná lektorka angličtiny působí od roku 2014. Od 2016 rozšířila svou působnost o on-line svět a tak i klientely na 4 země původu. 3500 odučených hodin na kontě s certifikací C2 a odtlumočenými konferencemi konsekutivní i simultánní formou vedli k současné tvorbě a definici vlastní metodiky a přístupu k práci s klienty na jazykovém rozvoji. Kombinaci studia psychologie na univerzitě a kognitivní vědy se zaměřením na pojetí jazyka ve vlastním čase využívá k budování základny pro budoucí tým. S klienty v současnosti pracuje formou coachingu a mentoringu na technice komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Občas se objeví s krátkým vstupem na seminářích otce Petra.

V současné době poskytuje Alexandra a tým jejích dalších 3 lektorek profesionální a efektivní individuální lekce angličtiny.