Každý skutočný úspech má svoj skutočný motív

Motivačné semináre a prednášky na rozvoj vašej kariéry i firmy

Motivácia a konferencie

Veľa osobností sa vyjadrilo, že Peter Urbanec je jeden z najinšpiratívnejších ľudí Slovenska a Čiech. Jeho výnimočnosť spočíva v schopnosti priviesť ľudí k zamysleniu.

Dokáže ľudí motivovať, aby v sebe objavili vnútornú silu a využívali svoj vlastný potenciál.

Peter svojim osobitným štýlom dokáže vo Vás vyvolať silné emócie.
Emócie, ktoré sú impulzom k trvalej zmene.

Svoje výnimočné schopnosti spíkra, motivátora, kouča a konzultanta dokazuje najlepšie na vlastných podujatiach a na konferenciách organizovaných mnohými spoločnosťami.

Pripravíme pre Vás vstup na konferencii podľa Vašich požiadaviek.

Presvedčte sa na vlastné oči vďaka video ukážkam z jeho prednášok.

Kalendár aktuálnych akcií